Verwijzing 

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw arts, specialist, tandarts of orthodontist nodig. U dient de verwijsbrief bij uw eerste bezoek aan uw logopedist te overhandigen. 

Vergoeding 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Wel wordt de logopedische behandeling bij volwassenen verrekend met het eigen risico. 

Tarieven

De behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De tarieven voor logopedische behandelingen zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld.
Let wel: afspraken die niet nagekomen zijn of niet tijdig zijn afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt het standaard tarief voor logopedie, wettelijk vastgesteld door de NZa. 

Eerste bezoek 

Bij uw eerste bezoek aan de logopedist dient u het volgende mee te brengen:
  • verwijsbrief van de arts 
  • verzekeringspasje 
  • geldig identiteitsbewijs, ook voor kinderen. Dit laatste is wettelijk verplicht.

Afmelding 

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.